Wilt u starten als zelfstandige

Twijfelt u tussen een eenmanszaak of vennootschap? We helpen u met concrete en heldere berekeningen. Samen bekijken we het financiële plaatje van uw project en de haalbaarheid ervan. Zo ontdekken we welke ondernemingsvorm het beste bij uw project past.

Voor starters regelen wij:

opstellen van een financieel plan
opstellen van de notariële akte voor vennootschappen
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)


Hiervoor bezorgt u ons:

identiteitskaart of rijbewijs
bewijs basiskennis bedrijfsbeheer, inclusief bewijs beroepskennis indien het om een gereglementeerd beroep gaat
bankrekeningnummer

aanvragen btw nummer
aansluiting bij diverse instanties waaronder de sociale kas
begeleiding bij kredietaanvraag
 
Vrijwel iedere onderneming is verplicht om elke maand, elk kwartaal of ieder jaar btw-aangifte te doen bij de btw-administratie. Bij Adfisco hebben we al honderden btw-aangiftes ingediend en kunnen we ook uw btw-aangifte automatisch verzorgen via ons boekhoudprogramma.
Als bedrijfsleider bent u verplicht om per kwartaal een aangifte bedrijfsvoorheffing te doen. Uw loon wordt geoptimaliseerd. Mogelijke optimalisaties zijn voordelen in natura zoals internet, gsm, elektriciteit, verwarming, voordeel wagen. Natuurlijk betaalt u hierop ook belastingen, maar het wettelijke forfait ligt vaak lager dan de werkelijke waarde van het voordeel en dit maakt het interessant. Voorbeeld: de internetaansluiting kost u jaarlijks slechts 60 euro. Extralegale tegemoetkomingen, kostenforfait, verhuur aan de vennootschap zijn andere mogelijke optimalisaties.
Iedere belastingplichtige moet elk jaar het aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen. U kunt ervoor kiezen om de aangifte zelf in te vullen en in te dienen, maar er is een grote kans dat u dan fiscale aftrekposten misloopt, waardoor u te veel belasting betaalt. Ook kunt u onterechte aftrekposten opgeven, waardoor u een boete riskeert. Een éénmanszaak of bedrijfsleider moet een uitgebreidere aangifte indienen: deel 2 van de aangifte. Dit is eigenlijk een gewone aangifte inkomstenbelasting, aangevuld met de bedrijfsgegevens van de onderneming. Adfisco kan de volledige aangifte voor u verzorgen en toelichten wat er wordt bedoeld met fiscale balans, afschrijvingen, investeringsaftrek en belastingkrediet. Ook als u fiscaal een partner hebt (gecombineerde aangifte), kunnen we de aftrekposten optimaal verdelen over het inkomen van u en uw partner. Wilt u niet te veel belasting betalen of onbedoelde problemen met de belastingadministratie voorkomen? Adfisco verzorgt jaarlijks een groot aantal aangiftes personenbelastingen, dus wij weten precies hoe we u kunnen helpen. Door gebruik te maken van onze uitstelregeling kunnen we samen het tijdstip van de aangifte inplannen.
Bent u bedrijfsleider van een vennootschap? Dan dient u voor uw onderneming aangifte vennootschapsbelasting te doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van een rechtspersoon. Voor ondernemingen die een aangifte vennootschapsbelasting moeten indienen, kan Adfisco die aangifte verzorgen bij het opmaken van de jaarrekening.
Op het moment dat er door uw onderneming dividend wordt uitgekeerd, moet u aangifte doen van de roerende voorheffing en die roerende voorheffing binnen de 14 dagen afdragen. Dividend is een uitbetaling van de winst aan de aandeelhouders. Wanneer u dividend uitkeert, trekt u meer beleggers aan, maar het kan ook gezien worden als een beloning voor de mensen die de aandelen vasthouden en vertrouwen hebben in u en uw onderneming. We begrijpen heel goed dat niet iedere ondernemer zin of tijd heeft om zich hierin te verdiepen. Daarom staat Adfisco ook hier voor uklaar..
Met uitzonderlijke gevallen krijgt u mogelijk zelden of nooit te maken. Is dat toch het geval, dan schakelen we specialisten in om u zo goed mogelijk bij te staan.