Rekeningnummers overheid:

Altijd handig om bij de hand te houden.

Rekeningnummers overheid: voorschotten BTW

Voor maandaangevers: de 20e van de maand die volgt op de aangifte van de maand
Voor kwartaalaangevers : de 20e van de maand die volgt op de aangifte van het kwartaal
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)


Naam tegenpartij: btw-ontvangsten Brussel

IBAN: BE22 6792 0030 0047 BIC: PCHQ BEBB Let op! Dit is het rekeningnummer voor betalingen ingevolge een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn werd ingediend. Deze rekening geldt dus niet voor zogenaamde bijzondere rekeningen of verschuldigde btw die het gevolg is van controles. De betaling dient te gebeuren met OGM-code (of ondernemingsnummer) in de gestructureerde mededeling. U kan uw gestructureerde mededeling hier laten berekenen.


Rekeningnummers overheid: voorafbetalingen belastingen

Voorafbetalingen belastingen dienen uiterlijk op volgende data te worden overgemaakt voor ondernemingen met afsluitdatum 31 december: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december van elk jaar.


Naam tegenpartij: voorafbetaling belastingen

Natuurlijke personen en Vennootschappen: IBAN: BE61 6792 0022 9117

Laat de gestructureerde mededeling berekenen, zowel voor natuurlijke personen als vennootschappen klik hier (zelfde als bij BTW) Indien u geen ondernemingsnummer heeft, dient u het nationaal nummer (rijksregisternummer) te vermelden als vrije mededeling. U vindt dit nummer op de achterkant van uw identiteitskaart.


Nuttige links:

KBO
Inhoudingsplicht RSZ en bedrijfsvoorheffing
Belgisch Staatsblad
Fisconet - Controleren Europese BTW nrs
Huurindexatie
My Enterprise (om gegevens in de KBO te wijzigen – identiteitskaart + pincode vereist)